Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelse

Fornuft

 

Vi mener der er brug for nye kræfter til at ruske op i den førte politik i Hørsholm.

Den skal være vedkommende og den skal have sit fundament i det lokale og nære miljø.

Hørsholmlisten

Hørsholmlisten er en lokal og tværpolitisk liste der vil arbejde for at Hørsholm bliver en kommune der er attraktiv at bo, leve og drive erhverv i.

 

De grønne arealer skal bevares og forbedres og vi skal ikke ende som en forstad til København, men fortsat være en selvstændig kommune med en historie som dens borgere kan identificere sig med.

 

Vi skal arbejde aktivt på at skabe gode vilkår for alle alderstrin og for nye og gamle borgere i kommunen.

 

Hvorfor nu?

Vi mener tidspunktet for at etablere Hørsholmlisten på er helt rigtig da vi er en gruppe borgere der ikke er tilfreds med den måde kommunen er blevet forvaltet på i den seneste tid.

 

Vi mener der sker for mange hovsa-løsninger.

Ofte fordi man glemmer at lytte til borgerne før beslutningen er truffet.

 

Desuden mener vi økonomien skal forvaltes forsvarligt.

Pengene ligger bedst i borgernes lommer og ikke nødvendigvis i kommunekassen .

 

 

Hørsholmlisten

Hvad vil vi?

 • Grundskylden skal nedsætte.
 • Vandafledning: Udarbejdelse af en fornuftig plan for kommunens vandafledning som ikke pålægges nogle få borgere i kommunen men er et fælles anliggende.
 • Der skal udarbejdes en ordentlig strategi for at løfte erhvervslivets betingelser i kommunen.
 • Hørsholm sygehus: Området skal erhverves og udvikles. Kan bruges til studieboliger, liberalt erhverv, uddannelse, kultur, forskning og boliger i sameksistens.
 • Arkitektur og bykernen: Der skal udarbejdes en langtidsholbar plan for hvordan kommunen ønsker at "se" ud. Der skal være en rød tråd igennem de handlinger man foretager/bevilger mht. byggerier.
 • Der skal være fokus på alle borgere fra vugge til alderdom i Hørsholm Kommune. Alle skal kunne føle sig trygge og som ligeværdige borgere i Hørsholm kommune
 • Skolerne skal opdateres med nødvendige kvalifikationer så de er .blandt de bedste i landet Institutionerne ligeledes.
 • Ældreplejen skal fungere så borgerne føler sig trygge.
 • Ikke mere byggeri på de i forvejen få parkeringspladser der er i byen.

Hvem er vi?

 • Ken Helle Jensen.
 • Bjarne Schytte
 • Pia Marianne Axelsen
 • Ib Lunde

Seriøs Fornuft

 

Vil du være medlem ?

Få medindflydelse for 200 kr om året.

 

Ring +45 51 50 83 34